Reglement

Algemeen Club-reglement

1. Deelname aan alle meetings is op eigen risico.

2. Het bestuur van de club is NIET verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleden schade’s, boete’s e.d.

3. Geen alcohol of drugsgebruik in of tijdens clubverband of tijdens meetings of vossenjachten.(uitzondering medicijnen als het medicatie is voorgeschreven door een arts en in overleg met het bestuur van de bildtsevosseclub)

4. Privéproblemen worden onder elkaar opgelost, maar NOOIT in clubverband. Mocht het probleem met de club te maken hebben, zal er met het bestuur een afspraak gemaakt kunnen worden.

5. Uw voertuig dient te allen tijde apk gekeurd en verzekerd te zijn.

6. Zorg ervoor dat je bij deelname je autopapieren en een GELDIG rijbewijs bij je hebt.

7. Gedraag je in clubverband dusdanig in het verkeer zonder anderen in gevaar te brengen of gevaarlijke situaties te creëren.

8. Als je aangemeld bent voor een meeting, en je wilt jezelf afmelden, meldt dit dan minimaal 24 uur van te voren. De eventuele betaalde bijdrage zal niet geretourneerd kunnen worden, tenzij het bestuur (in onvoorziene situaties) anders beslist.

9. Probeer geluidsoverlast (toeteren, muziek, hard optrekken zoveel mogelijk te voorkomen indien dat nodig is, er omwonenden zijn of het bestuur hierom vraagt.

10. Ruim je eigen rommel op, en laat dit niet op de locaties van de meetings (of vosplekken) rondslingeren.

11. Gelieve tijdens het rijden (in clubverband) niks uit het raam te gooien.

12. Volg te allen tijde de aanwijzingen van het bestuur op.

13. Het bestuur is gerechtigd ten alle tijden het reglement aan te passen indien nodig. Als het reglement ergens niet in voorziet, ligt de uiteindelijke beslissing bij het bestuur.

14. Het meenemen van huisdieren op meetings is toegestaan, mits deze in een kooi zitten of aangelijnd zijn.

U kunt altijd met suggesties komen voor aanpassingen in het reglement, deze zullen buiten de vosavonden worden behandeld door het bestuur, en bij een meerderheid van stemmen in het reglement worden opgenomen.

Vossenjacht – reglement

1. Zorg ervoor dat je een  hoorbaar signaal hebt, MET geluid (muziek, praten, vossepieper of andere geluidjes), zodat de vosjagers ook weten dat ze op het juiste signaal aan het peilen zijn.

2. Ga als vosjager niet communiceren met anderen via dezelfde frequentie als de vos, dit levert irritaties op bij de andere vosjagers.

3. De vosplek moet een LEGALE vosplek zijn, dus niet in strijd met de (verkeers)wetgeving. Het terrein waar de vos zich bevindt MOET toegankelijk zijn voor ALLE deelnemers en de route naar die locatie moet re berijden zijn op paden met modder en mul zand mag je komen als het hard genoeg is voor de andere deelnemers.
Dit kan ALLEEN door het bestuur besloten worden. Bij het niet voldoen aan bovenstaande criteria wordt de ronde acuut geannuleerd, wordt er een nieuwe stek gezet en worden alle rijders telefonisch op de hoogte gesteld om niet verder te zoeken tot de nieuwe vos aan het zenden is.

4. Er mag niet meer dan het standaard zendvermogen van de bak gebruikt worden.

5. De vos mag zich niet verplaatsen vanaf het begin van de vossenjacht tot de laatste deelnemer is aangekomen.

6. Houd je tijdens de vossenjacht aan de verkeersregels. Wordt door het bestuur anders geconstateerd, wordt er 1 keer gewaarschuwd. Bij herhaling is de deelnemer niet meer welkom.

7. Ergernissen worden op een volwassen, rustige manier uitgepraat, eventueel met behulp van het bestuur. Degene die zich daar niet aan kan houden wordt van de vossenjacht geschorst, en is bij meerdere voorvallen niet meer welkom.

8. De winnaar van de laatst gereden ronde mag de volgende ronde als vos gaan staan, mocht deze deelnemer al eerder op deze avond als vos hebben gestaan (of niet willen), kan de deelnemers OF het bestuur anders beslissen.

9. Het bestuur bepaalt het vosgebied, met daarbij een maximale straal van 10 km rijafstand (vanaf de laatste vosplek). Over een kilometer meer of minder word niks gezegd, zolang er dan maar signaal is. Is dit niet het geval, wordt er van de vos verwacht dat hij/zij een rijrichting opgeeft. Mocht na 5 minuten zoeken door de deelnemers nog geen signaal ontvangen zijn, moet de vos een nieuwe locatie kiezen, of een specifiekere rijrichting opgeven.

10. Camoufleren van het voertuig mag.

11. De vos is pas gevonden als de vosjager met zijn voertuig bij het voertuig van de vos staat.

12. Een deelnemer die wil stoppen, of tijdelijk afwezig is tijdens de avond, wordt verzocht zich even af te melden bij 1 van de leden van het bestuur (dan hoeven we tenminste niet eindeloos te wachten op een vosjager die nooit komt).

13. Onderling overleg over de peilingen mag, maar niet over het kanaal waar de vos op zendt. En er mag ook NIET overlegd worden als een rijder al binnen is !!!

14. De vosjagers zijn niet verplicht om een copiloot te hebben, maar het wordt wel aangeraden.

!5. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen, al dan niet gelezen te hebben VOOR de aanvang van de vossenjacht.

16. Iedereen die meerijdt in een vossenjacht / puzzeltocht gaat automatisch akkoord met het reglement.

Vossen is een spel, en moet een spel blijven, het gaat tenslotte om de Fun !